UNIKALNA METODA NAUKI UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH W ZESPOŁACH ROZPROSZONYCH

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Poproś o kontakt →
O szkoleniach

A supporting statement for your value proposition

to encourage customers to complete your CTA

CO POWINIENIEŚ WIEDZIEĆ O NASZEJ AUTORSKIEJ METODZIE SZKOLENIOWEJ

Budowanie skutecznej komunikacji
w zespole rozproszonym

Budowanie wspólnego celu zespołu

Budowanie relacji
w zespole

Optymalne wykorzystanie potencjału

Poprawę efektywności zespołu

Budowanie odpowiedzialności za zadania w zespole rozproszonym

Budowanie wzajemnego zaufania i współpracy
w zespole

Wzmocnienie spójności grupy

Szkolenia

Budowanie zespołu i jego interakcje

Skuteczna komunikacja

Rola raportowania i proaktywności
w codziennej pracy zespołu

Radzenie sobie z ograniczeniami wynikającymi z rozproszenia zespołu

Świadome wykorzystanie mechanizmów pracy projektowej:
cele i zadania w projekcie

Zarządzanie sobą w czasie

Radzenie sobie z różnorodnością
i różnicami kulturowymi

Radzenie sobie z presją czasu
i trudnościami w projekcie

Zespół

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

Elżbieta Mądra

Trener główny

A few words about your product/offer. Focus on the benefElaeatures. Explain how your product will improve your customer's life.

Urszula Dziewit

Wojciech Iwulski

Rafał J. Szymański

Trener współprowadzący

Konsultant

Doradca

A few words about your product/offer. Focus on the benefits ULA the features. Explain how your product will improve your customer's life.

A few words about your product/offer. Focus on the benefits Wojtek features. Explain how your product will improve your customer's life.

A few words about your product/offer. Focus on the benefits Rafał the features. Explain how your product will improve your customer's life.

FAQ

→ Stosowane metody szkoleniowe:

  • wykład
  • gra interaktywna
  • dyskusja
  • praca domowa

Członkowie zespołów w branżach IT i Shared Services Centers (SSC)

→ Dla kogo to szkolenie:

→ O szkoleniach

  • budowa modułowa
  • co tydzień 90 minut zajęć z wykorzystaniem ogólnie dostępnych narzędzi on line

→ Czas trwania szkolenia

szkolenia odbywają się w blokach 6 tygodniowych

Opinie przeszkolonych członków zespołów

A supporting statement for your value proposition to encourage customers to complete your CTA

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

How it helps to solve clients' problems. It should convince

the unconvinced.

No fake quotes or photos!

Amanda Baker, Math Teacher

4.7 z 5

Poproś o więcej informacji